Proponowana literatura

1. „ORGANON SZTUKI UZDRAWIANIA”  Wydanie VI, tłumaczenie polskie – Warszawa „DIG”, 2002