Zasady proponowanej opieki medycznej

Każdy z nas jest niepowtarzalną osobowością. Organizm jest niepodzielnym, zintegrowanym systemem. Reaguje całym sobą na wszystkie bodźce. Jako taka „całość” powinien być postrzegany w procesie leczenia. Można go porównać do dzwonu, który uderzony w jednym miejscu zawsze drży (dzwoni) w całej swojej objętości. Nie można go zatrzymać w jednym tylko punkcie. Tak też nie można traktować różnych symptomów jako oddzielnych chorób ani leczyć ich w oderwaniu od pozostałych. Można wyleczyć organizm tylko w jego „całości” albo nie zrobi się tego wcale.

Z tego względu uważamy, że terapia powinna obejmować wszystkie dolegliwości pacjenta. Należy leczyć człowieka a nie chorobę.

Właśnie takie podejście oferuje homeopatia. Opisana dwieście lat temu jako szczególna strategia postępowania medyczego, jest naszym zdaniem milowym krokiem w rozwoju medycyny. Podwaliny teoretyczne tej dziedzinie dały obserwacje kliniczne dr. Samuela Hahnemanna na początku XIX wieku a potwierdziły je odkrycia naukowe drugiej połowy XX wieku. Również nasze własne, wieloletnie, dobre doświadczenia skłaniają nas do zaoferowania Państwu tej metody. W ogromnym stopniu poszerza ona możliwości leczenia zarówno schorzeń ostrych jak i przewlekłych.

Leki homeopatyczne są naturalnymi stymulatorami procesów zdrowienia. Umiejętnie wykorzystywane okazały się skutecznym narzędziem w rękach lekarza. Powodują pozytywne przemiany w całym organizmie prowadząc do regeneracji i wyleczenia. Pacjent unika też ubocznych oddziaływań leków chemicznych.

Leczenie rozpoczynamy zazwyczaj od bardzo dokładnego poznania sytuacji chorego. Pierwsze spotkanie – wywiad lekarski, trwa zazwyczaj około trzech godzin. Staramy się zebrać dokładne informacje o wszystkich obserwowanych dolegliwościachl. Oceniamy ich dynamikę i potencjalne przyczyny.

Następnym krokiem jest analiza danych i zapada decyzja o sposobie leczenia. Lekarz prowadzący podejmuje ją samodzielnie (czasami wymaga to dodatkowych kilku godzin pracy) lub po rozmowie z konsultantem. Pacjent otrzymuje zalecenia i jest proszony o sygnalizowanie obserwowanych zmian w stanie zdrowia i samopoczucia po zastosowaniu leku. Terapeuta pozostaje do dyspozycji telefonicznie (w wyznaczonych godzinach). Zapraszamy też na systematyczne wizyty kontrolne. Ich częstość zależy od wymagań sytuacji.

W trakcie leczenia homeopatycznego organizm wraca do równowagi wykorzystując własne naturalne możliwości. Powrót do zdrowia oznacza, że człowiek staje się silniejszy i jego odporność wzrasta. W tym tkwi różnica pomiędzy homeopatią a leczeniem chemicznym gdzie działanie leków zazwyczaj zastępuje organizm w jego funkcjach i „wyleczenie” oznacza ustąpienie objawów a nie wzmocnienie organizmu. Z tego powodu można nazwać homeopatię „leczeniem naturalnym”. Oczywiście każda metoda ma swoje ograniczenia. tak jest też z homeopatią. Jednak ocena, ile może ona wnieść w danej sytuacji jest zawsze sprawą indywidualną i unikamy w tej kwestii uogólnień.

Proponowana Państwu stała opieka medyczna dzieli się na dwie fazy. Pierwsza – leczenia i druga – zachowania zdrowia. Działamy tak, by jak najszybciej rozwiązać
problem zdrowotny, następnie dokładamy starań by uniknąć nawrotów. Gdy dolegliwości ustępują a pacjent pozostaje nadal pod naszą opieką

– podejmujemy działania profilaktyczne. Aktywnie czuwamy nad zdrowiem i staramy się zapobiegać nawrotom chorób. Lekarz pozostaje też do dyspozycji w razie nowych nieprzewidzianych sytuacji, urazów, infekcji itp.

Chcemy być wynagradzani za to, że pacjent pod naszą opieką wraca do równowagi i pozostaje w zdrowiu. Krótko mówiąc – nie choruje. Jest to w naszym wspólnym, dobrze rozumianym interesie. Ta prosta konkluzja oznacza w praktyce duży nakład sił i ciągłe czuwanie. Oczywiście nie da się zapobiec wszystkiemu, ale mamy przekonanie, że przy takim sposobie sprawowania opieki minimalizujemy niebezpieczeństwo rozwijania się głębokich, zaniedbanych patologii. Wszyscy lekarze w naszym ośrodku ściśle ze sobą współpracują. Bezpośrednio nad pacjentem czuwa lekarz prowadzący, jednak w razie potrzeby w proces leczenia włącza się lekarz konsultant. Trudne sytuacje analizujemy na posiedzeniu naszego konsylium lekarskiego.

Cennik: Proponujemy dwa sposoby rozliczania za opiekę medyczną.

Sposób pierwszy: opłata za pierwszą wizytę (około trzech godzin) – 300 zł
opłata za wizyty kontrolne – 200 zł
Sposób drugi: opłata za pierwszą wizytę – 300 zł następnie stała, ryczałtowana opłata miesięczna 100 zł od osoby. (w przypadku opieki rodzinnej opłata wynosi za drugą osobę 80 zł i za każdą następną 70 zł na miesiąc)
W ramach ryczałtu rozliczone zostają wszystkie wizyty kontrolne (niezależnie od ich ilości) oraz konsultacje telefoniczne. Lekarz prowadzący udziela takich konsultacji w wyznaczonych godzinach. Praktyka potwierdziła, że jest to bardzo korzystna forma ponieważ daje pacjentowi komfort stałego kontaktu z lekarzem.